Medlemsavgift

350kr/år resp 700kr/år

Bankgiro 533-8777

  • Enskild medlem 350kr/år
  • Medlemskap familj 700kr/år

Lektionsavgifter

Vårtermin/ hösttermin

Bankgiro 533-8777

  • Vårtermin junior 2415kr
  • Vårtermin senior 2760kr
  • Hösttermin junior 1995kr
  • Hösttermin senior 2280kr

Ridhuskort

Vårtermin/ hösttermin

  • 1650kr per häst och termin
  • 500kr per häst utöver en häst

OBSERVERA!
Vi erbjuder bara hela terminskort.